NE JA! – program sprečavanja bulinga i međuvršnjačkog nasilja

Cilj projekta samoobrane i prevencije za  žrtve međuvršnjačkog nasilja “NE JA” jest utjeloviti fizičku i psihičku pripremu i podršku u slučajevima nasilnih napada i psihičkih maltretiranja u školi te u okolini od strane većih i snažnijih pripadnika iste ili bilske generacije.

Program se provodi u  suradnji sa Hrvatskim hapkido savezom, u centralnoj dvorani Saveza u Martićevoj 62, u Zagrebu, svaki ponedjeljak, srijedu i petak za mđae školarce od 19.00-20.00 a za starije školarce 20.00-21.15 sati, pod vodstvom stručnih i licneciranih trenera i kineziologa sa vrhunskim sportskim rezultatima i pedagoškim vještinama.

Pohađanjem projekta polaznici stječu i moralnu potporu koja je od presudne važnosti za pojedince koji su već žrtva nasilja, ali i za pojedince kojima prijeti opasnost. Ovime se postiže jedan od bitnijih ciljeva projekta, podizanje samopoštovanja i svijesti o svojoj osobnosti i karakteru. Isto tako jedan od ciljeva je kroz ovaj program raditi i s djecom nasilnicima kojima bi se promijenio smjer gledanja na problem te ih učio poštovanju i mogućnosti dokazivanja kroz sportski dio a ne kroz nasilje.

Samoobrana koristeći borilačku vještinu taekwondo prenosi vrijednosti koje su važne i za razvoj lokalne zajednice. Taekwondo nas osim odličnog fizičkog treninga uči i disciplini poštovanja i iskazivanja poštovanja i tolerancije prema drugima neovisno o spolu, vjeri, rasi ili pripadnosti. Širenjem taekwondoa u području samoobrane nastojimo širiti pozitivna gledišta u lokalnoj zajednici, pogođenoj tom vrstom nasilja, što pridonosi osjećaju sigurnosti i ravnoteže.

Program je podijeljen na tri razine, osmišljen u obliku tri tromjesečna tečaja: basic, intermediate i advanced. Svaki od tečaja sadržava 39 treninga, svaki u trajanju u od sat vremena. Tehnike naučene na tečaju samoobrane primjena su korejske borilačke vještine Hapkido.

Tokom sva tri tečaja polaznici se educiraju u prepoznavanju potencijalno nasilnog okruženja i/ili osoba, kako bi mogli na vrijeme uočiti i nasilje spriječiti prije nego što je počelo.

Analiza problema: Postojanje problema utvrdili smo Ex ante evaluacijom izvršenom prije kretanja u sam program i prikupljanjem podataka kroz anonimne ankete u tri osnovne škole. Određivanjem uzorka za izvođenje programa prevencije međuvršnjačkog nasilja. Slijedili smo upute Nacionalne strategije prevencije međuvršnjačkog naisilja i koristili smo podatke dobivene od strane Ureda pravobraniteljice za djecu.

 

Uspješna provedba našeg projekta te stvaranje mini zajednice u okviru društvene zajednice koja će svojim djelovanjem širiti filozofiju „NE JA“ projekta i poticati ostalu djecu i mlade na podizanje kvalitete života u zajednici. Kroz jedan vid prevencije međuvršnjačkog nasilja a time i potencijalnog nasilja općenito želimo stvoriti sigurniju okolinu za siguran i zdrav rast i razvoj naše djece.