ZBOGOM ORUŽJE

Ovaj prije svega, edukacijski projekt namjenjen je općoj populaciji punoljetnih građana grada Zagreba, ali i Republike Hrvatske.

Kako smo u posljednje vrijeme svjedoci sve više izvršenja kaznenih djela (krvni delikti) po cijelo Hrvatskoj, uz čestu pojavu uporabe ilegalnog oružja i eksplozivnih naprava, odlučili smo se uključiti aktivno u jačanje i širenje svijesti šire javnosti i hrvatske populacije o štetnosti i opasnostima posjedovanja ilegalnog naoružanja i eksplozivnih naprava.

Samo u prethodnih par godina znamo za slučaj Zavadlav iz Splita, za krvav pohod Danijela Bezuka na Markov trg u Zagrebu, za krvave epiloge obiteljskih svađa, i tako bi mogli nabrajati još stotinu slučajeva, kao i pronalaske ilegalnog oružja vojnog porijekla skrivenog u kućama stradalim u potresu. I na kraju postavlja se pitanje; “je li došlo vrijeme da se prestanemo igrati rata?”

Naime, prema nekim podacima koje su tijekom godina prikupile obavještajne službe Republike Hrvatske, iza rata je u rukama građana ostalo preko 400.000 komada ilegalnog naoružanja, koje s protekom vremena može postati nekontrolirano i za one koji ga posjeduju zbog promjene svojstava punjenja (baruti i eksplozivi te inicijalne kapsle) te može doći do izvršenja samoopaljenja sa štetnim posljedicama i mogućim smrtnim završetkom te neželjenim stradavanjima građana koji ga posjeduju, ali i njihove djece i ostalih ukućana.

Isto tako želimo poširiti svijest građana da je odlaganje takvog naoružanja i eksplozivnih naprava u šume, rijeke ili na odlagališta odpada jako opasno po ostale ljude i zakonom vrlo kažnjivo kao radnja opće ugroze stanovništva.

Sam projekt je kompleksan i sastoji se od tri dijela.

Prvi i najvažniji dio je seminar rukovanja naoružanjem temeljne razine sa mjerama sigurnosti, drugi dio je sportsko natjecanje u gađanju iz pištolja HS-9, 9mm Para, službenog naoružanja u Republici Hrvatskoj, te treći isto tako edukativan i bitan dio je izložba fotografija naoružanja i eksplozivnih sredstava s ciljem da branitelji, a posebno njihova djeca te opća populacija građana, po izgledu prepoznaju iste te regairaju u skladu sa Zakonom i da ne diraju pronađene predmete nego zovu nadleže službe. Ova izložba je ujedno i sastavni dio predavanja djelatnika Odjela prevencije policijske uprave Zagrebačke te je bitan sastavni dio projekta.

Kroz ovaj projekt planiramo održati četiri seminara pištoljskog streljaštva s održavanjem natjecanja u gađanju iz pištolja HS-9, kalibra 9×19 mm Para u kružnu metu R-50 s ciljem podizanja zainteresiranosti sudionika za sportsko bavljenje pištoljskim streljaštvom te s ciljem podizanja javne svijesti o važnosti povratka ilegalnog i nedozvoljenog naoružanja zaostalog iz Domovinskog rata osobito kod populacije branitelja i članova njihovih obitelji te ostalih građana Zagreba i Republike Hrvatske.

Kroz ovaj projekt provodilo bi se ujedno i kondicioniranje pričuvnih časnika i dočasnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je manjkavo u sustavu oružanih snaga da isti nemaju održavanje kondicije streljaštva te upoznavanja sa novim službenim naoružanjem, jer oni većinom poznaju ono kojim su rukovali tijekom Domovinskog rata, a u današnjim uvjetima se smatra zastarijelim i povučeno je iz službene uporabe. Taj dio bio bi organiziran u suradnji sa Hrvatskim časničkim zborom grada Zagreba.
Seminar se sastoji od četiri teoretska predavanja bitna za spoznaju o rukovanju naoružanjem, nakon toga praktični rad i obuka u sigurnom rukovanju vatrenim oružjem, te finalno bojevim gađanjem na red. br. 1/natjecanjem za sudionike.

Bitno je naglasiti predavanje o važnosti dragovoljnog povrata ilegalnog oružja bez posljedica i evidentiranja, sa ciljem smanjenja tragedija, koje će održati djelatnik MUP / policijske uprave zagrebačke.

Redom teme predavanja su:
1) Povijest i nastanak vatrenog oružja,
2) Zakonske odredbe o držanju i nošenju vatrenog naoružanja (Zakon o nabavi i posjedovanju naoružanja građana NN 94/18 i 42/20)
3) Prevencija tragedija nastalih ilegalnim naoružanjem – predavanje ovlaštenog djelatnika MUP/PUZ- Odjel za prevenciju i metodologiju rada
4) Mjere sigurnosti pri rukovanju s vatrenim naoružanjem
5) Obuka u sigurnom rukovanju vatrenim oružjem – pištolj HS-9, 9×19 mm Para
6) Pripremno gađanje iz pištolja HS-9 na rednom broju 1
7) Natjecanje između sudionika seminara s ciljem stvaranja pozitivnog natjecateljskog duha, kondicioniranja i podizanja spremnosti pričuvnih časnika, dočasnika i vojnika OS RH.
8) U suradnji s Mjesnim odborima u pet gradskih četvrti (svaki puta druga gradska četvrt), prije svakog seminara organizirati će se javna izložba fotografija naoružanja i eksplozivnih sredstava s ciljem upoznavanja sudionika, ali i šire javnosti sa dozvoljenim i nedozvoljenim naoružanjem te eksplozivnim napravama i uputstvima što napraviti ako se pronađu takva sredstva od strane građana
9) Provođenje evaluacije
10) Izrada finalnog opisnog i finacijskog izvješća projekta i dostava istog gradu Zagrebu

Na svakom seminaru sudionici će dobiti uvjerenja o sudjelovanju na seminaru te osposobljenosti u osnovnom rukovanju vatrenim oružjem – pištolj HS-9, 9×19 mm Para, dok će se najbolje sudionike natjecanja nagraditi medaljama i peharima za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.
Natjecanja u gađanju pištoljem služe isti tako za širu populaciju kako bi im pokazali da se zainteresirani za oružje mogu baviti na legalan način pištoljskim streljaštvom te uz to vezano mogu posjedovati legalno oružje sa dozvolom za držanje oružja u skladu sa Zakonom. Time braniteljima i članovima njihovih obitelji širimo spoznaje o ljepoti sportskog streljaštva te riješavamo problem koji se već 25 godina provlači u Republici Hrvatskoj i u zemljama okruženja kao temeljni problem za izvršenje kaznenih djela pljački, zlouporabe vatrenog oružja i ono što je najgorije, krvnih delikata i suicida. Naime dokazano je da je 99% navedenih incidenata počinjeno ilegalnim naoružanjem dok je samo 1% izveden naoružanjem koje su građani legalno posjedovali.

Metode provedbe programa u skladu sa ciljevima bile bi prije svega edukacijske, prezentacijske i vježbovne u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske i uz sve mjere sigurnosti u rukovanju vatrenim naoružanjem kako nalaže Zakon. U prevenciji, predavanjima i obuci rukovanja vatrenim naoružanjem slijedimo odredbe Zakona o posjedovanju vatrenog oružja građana, Kaznenog zakona, Zakona o sportu te internih pravilnika MUP-a o obuci službenih osoba i civila te vježbovnim radnjama za obuku vojnika, dočasnika i časnika kao temeljnih pisanih materijala o ovakvoj vrsti obuke. Seminari bi se održavali u broju do 30 ljudi po seminaru, u skladu sa epidemiološkim preporukama i mjerama za smanjenje epidemije donesenim od HZJZ, što znači da bi kroz program prošlo oko 100 sudionika. Nagrađivanjem na natjecanjima, medaljama i peharima, privukli bi pažnju šire javnosti, jer bi na taj način naš rad kroz program mogao biti popraćen i kroz medije kojima je na žalost, bitniji sportski rezultat od čuvanja ljudskih života i sigurnosti, makar i kroz edukacije. Ovako kompletan program daje nam sigurnost izvedbe, zanimljivost i privlačnost temi te nadopunu radu državnog sustava glede povrata ilegalnog naoružanja, pa jednog dana možda uspijemo ovakvu vrstu programa proširiti i van grada Zagreba u druge hrvatske gradove i županije kako bi razvili kolektivnu svijest o važnosti povrata ilegalnog naoružanja građana i na taj način osigurali mirnije sutra našoj djeci. Naime, suhoparne reklame vratite oružje i slično, koje je MUP koristio za promociju akcija povrata ileganog naoružanja u javnosti do sada nisu polučile velike rezultate, jer MUP ne objašnava, već se na neki način ponaša kao pravi represivni aparat, koji nije zainteresirao javnost za svoje programe prevencije. Ukoliko bi grad Zagreb financirao ovaj program u potpunosti mogli bi ga kao takvog predstaviti Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske kao i Ministarstvu branitelja s ciljem da im se takav program razvije u neke njihove akcije kojima bi potaknuli ljude na povratak ilegalnog naoružanja i napokn smanjenje tragedija kojima smo, nažalost, svjedoci cijelo vrijeme. Jedan od bitnih ciljeva je, u suradnji sa osnovnim školama, djecu pozvati na naše izložbe fotografija i grafičkih prikaza naoružanja s namjerom da djeca prepoznaju naoružanje i eksplozivne naprave te minsko eksplozivna sredstva, upoznaju se sa opasnostima koje takve naprave nose i usvoje pravila ponašanja kod eventualnog pronalaska ilegalnog naoružanja i te postupke obavještavanja nadležnih institucija.

Ono što želimo posebno istaknuti i na što se želimo posebno osvrnuti ove godine jest zabrinjavajuća informacija o problemima, čiji smo obujam zapravo spoznali tek tokom održavanja prvog edukacijskog programa Zbogom oružje. Veliki je broj obitelji čiji su članovi sudjelovali u Domovinskom ratu a nisu upoznali svoju obitelj s činjenicom postojanja oružja u kući, a kamo li kako postupati s oružjem. Članovi obitelji, koji se nađu u takvoj situaciji su u potpunom neznanju kako uopće postupiti i pristupiti rješavanju problema, što bismo ovaj puta preciznije obradili. Oni se susreću sa strahom od samog oružja, strahom od pravnog progona zbog „ilegalnog“ posjedovanja oružja i najgorim mogućim scenarijem da su djeca ta koja pronađu oružje. Drugi problem na koji nam je ukazana velika potreba za rješavanjem su sudionici Domovinskog rata koji su na žalost u psihološki lošem stanju a posjeduju oružje. Ovdje se javlja potreba za kako psihološkom pomoći i podršci obitelji, načina na koji se nositi s problemom ali također i potreba o obuci na koji način oružje otuđiti i vratiti bez posljedica o kojima na žalost često čitamo u novinama.

Kako smo o problemima saznali direktno od učesnika edukacijske radionice i njihovih prijatelja, želimo se pored programa koji je bio uspješan, uvrstiti i ove dvije bitne teme kroz psihološke radionice, zatim radionice s pravnim savjetnikom kao i radionice s psiholozima.

Vjerujemo da se ovaj problem o kome se tako malo zna u javnosti i koji je na margini svih ostalih problema, može riješiti uz ovakve edukacijske programe ali i osvijestiti zajednicu da problem postoji i da ga se treba biti svjestan i ići ka njegovom rješavanju a ne stavljanju pod tepih i odbacivanju svih njegovih aktera iz društva, čime ga se zapravo smo još više produbljuje i povećava.

Imamo rezultate prošle edukacijske radionice koji su odlični i želimo nastaviti u tom pravci. Proširiti djelovanje, pomoći što više obitelji možemo koje na koncu sa znanjem koje dobiju tokom edukacije mogu dalje barem uputiti osobe s sitim problemom na pravu adresu.