Preživljavanje

Preživljavanje je rad svakog čovjeka na sebi i okolini od rođenja do smrti. Svi mi kroz svoj život na ovaj ili onaj način preživljavamo. U pitanju je samo razvoj tehnika prema potrebama pojedinca ili društva. Tehnike preživljavanja prvo su razvile životinje, pa praljudi i  iste se razvijaju sve do današnjice.

Od tehnika preživljavanja u prirodi prepoznajemo one koje je razvio pračovjek kako bi preživio surove uvjete života u to doba, pa sve do modernih vještina preživljavanja koje su kroz razne S.E.R.E. programe razvile sve vojske svijeta te civilne institucije koje se bave tom tematikom. Uglavnom sve tehnike preživljavanja sastoje se od osnovnih vještina, orijentacije, fizičke pripreme, izrade  i korištenja priručnih oružja i oruđa, izrade zaklona, paljenja vatre i sakupljanja vode, jestivih biljki i ulova životinja te signalizacije i prve medicinske pomoći kod ozljeda i trovanja.

U današnje vrijeme kada je napredak tehnologije čovjekov najbolji prijatelj i omogućava mu da odradi puno više posla u manjoj jedinici vremena, čovjek više nema vremena za sebe. Tempo života  prosječnog čovjeka današnjice svodi se na poslovne obveze, jelo i spavanje kako bi opet mogli raditi, jesti i spavati. Čak i tako zarađeni novac izgubio je svrhu, u kupovanju strojeva, aparata i proizvoda koji nas sve brže i dalje tjeraju na sve veći i brži tempo življenja.

Moderni čovjek izgubio je sebe, da ne govorimo o propadanju obitelji kao o osnovnoj jedinici modernog društva, a time i padu kvalitete života cijelog društva.

Priroda i prirodni zakoni, kao i takav način života uz ovakav tempo izgubili su svako značenje, ali kvaliteta življenja sa time opada te smo sve bolesniji u odnosu na naše ne tako davne pretke.