DAN ZA SJEĆANJE

Primjer jednog dana provedenog sa nama na Team buidingu

1) Polazak od startne pozicije do tabora

2) upoznavanje sa grupom i grupa sa instruktorima

3) osnove orijentacije sa korištenjem kompasa

4) natjecanje u orijentaciji / pojedinačno ili tim protiv tima

5) učenje korištenja Pribora za preživljavanje

6) sigurnost u prirodi

7) kako pronaći vodu u prirodi i filtrirati je

8) tehnike paljenja vatre i održavanje te tipovi ognja

9) primitvne tehnike pečenja i kuhanja te pripreme hrane

10) čvorologija – tehnike vezanja i pričvrščivanja čvorovima

11) izrada vlastite Survival narukvice

12) izrada skloništa / bivaka iz materijala oko nas

13) izrada priručnog oružja, luka i strijele, kamene sjekire, pračke, koplja

14) natjecanje u preciznosti izrađenim oružjem / pojedinačno ili timovi

15) kako izraditi i koristiti svjetlosne i signalne naprave, grijača tijela i peči

16) izrada sigurnog i udobnog ležišta

17) večera uz zabavni program i druženje

18) završna svečanost

19) nočenje