Zelena Avantura-kamp za djecu s epilepsijom

Zašto se organiziraju Zelene avanture za kronično bolesnu djecu?

Osnovna svrha organiziranja ovog programa za kronično bolesnu djecu je pružanje psihosocijalne podrške neophodne za dobru prilagodbu na bolest, jer upravo socijalna adaptacija je jedno od najosjetljivijih područja u razdoblju odrastanja. Odnosi s vršnjacima značajno utječu na prilagodbu na bolest. Djeca i adolescenti koji boluju od kroničnih bolesti izloženi su brojnim vanjskim utjecajima koji izazvaju stres, a proizlaze iz ograničenja u svakodnevnom funkcioniranju i aktivnostima koje su primjerene njihovoj dobi.
Kako bi se djeca s epilepsijom lakše nosila s tim izazovima, potrebno je uključiti ih u preventivne programe poput Zelene Avanture kojima je cilj smanjivanje straha i tjeskobe povezanih sa bolešću i njezinim liječenjem. Na taj način postiže se integracija u obiteljski život i uspješna adaptacija u široj socijalnoj sredini, npr. u školi te u grupi vršnjaka. Jedan od pozitivnih načina pružanja psihosocijalne podrške djeci koja boluju od epilepsije je organizacija programa Zelene Avanture.
Pokazalo se da su takvi programi korisni iz više razloga:
– socijalna prilagodba je područje posebno osjetljivo u adolescenata sa epilepsijom, a odnos s vršnjacima može pozitivno utjecati na adaptaciju na bolest
– interakcija sa vršnjacima je aktivnost primjerena razvojnim potrebama djece i adolescenata
– grupe u programu ZELENA AVANTURA daju mogućnost modeliranja, rješavanja problema, pomaganja drugima te povezivanja s vršnjacima koji dijele slična iskustva

Osnovna svrha programa ZELENA AVANTURA je omogućavanje interakcije sa vršnjacima u sigurnom okruženju u kojem bolesna djeca jačaju osjećaj samopouzdanja otkrivajući što se sve može postići unatoč bolesti. Djeca imaju mogućnost upoznati vršnjake s istom bolešću, s njima izmjenjivati iskustva, obnoviti i proširiti znanja o bolesti, osamostaliti se i preuzeti odgovornost, istovremeno boraveći u sigurnom i ugodnom okruženju. Vjerojatno je najveća korist u tome da djeca imaju priliku početi sama voditi brigu o sebi i boraviti negdje bez roditelja, često i po prvi put.